Bob Martin Clear spot on CAT 50mg

Antiparazitikum pro kočky

104,00 Kč
Číslo produktu:
1102060
EAN:
Cena bez DPH:
85,95 Kč
DPH:
21 %
Cena vč. DPH:
104,00 Kč
Váha:
Dostupnost:
Skladem
Máte k tomuto produktu dotaz? Zeptejte se!

Vyhrazený veterinární léčivý přípravek.
Roztok pro nakapání na kůži (spot-on pro kočky).

 

Složení:

Fipronilum 50 mg v 1 pipetě 0,5 ml.

Charakteristika:

Fipronil je insekticid a akaricid náležící do skupiny fenylpyrazolů. Působí inhibicí GABA komplexu, který se váže na chloridové kanály a blokuj tak presynaptický a postsynaptický přenos chloridových iontů přes buněčné membrány. To má za následek nekoordinovanou činnost centrálního nervového systému a smrt hmyzu nebo roztočů.
Fipronil vykazuje insekticidní a akaricidní účinek proti blechám (Ctenocephalides spp.) a akaricidní účinek proti klíšťatům (Dermacentorreticulatus) u koček.

Použití:

Cílový druh zvířat: kočky.
Léčba napadení blechami (Ctenocephalides spp.).
Blechy budou usmrceny během 24 hodin. Insekticidní účinnost proti blechám (Ctenocephalides spp.) u tohoto přípravku přetrvává po dobu až 5 týdnů.
Ačkoli nebyl prokázán okamžitý účinek způsobující usmrcení klíšťat, byla prokázána akaricidní účinnost přípravku proti Dermacentor reticulatus. Pokud jsou klíšťata tohoto druhu přítomna v době podání přípravku, nemusí být všechna klíšťata usmrcena během prvních 48 hodin, ale k usmrcení dojde do týdne.

Kontraindikace:

Nepoužívat u koťat mladších než 2 měsíce nebo s hmotn. nižší než 1 kg.
Nepoužívat u nemocných zvířat (např. celkové onemocnění, horečka) nebo u zvířat v rekonvalescenci.
Nepoužívat u králíků z důvodu možného výskytu nežádoucích účinků či dokonce úhynu.
Nepoužívat u zvířat se známou přecitlivělostí na léčivou látku nebo některou z pomocných látek.

Nežádoucí účinky:

Pokud dojde k olíznutí, může se objevit krátké období hypersalivace způsobené především vlastnostmi pomocných látek.
Velmi vzácně byly po použití přípravku hlášeny tyto nežádoucích účinky: přechodné kožní reakce v místě aplikace (vyblednutí a vypadávání srsti, svědění, zarudnutí kůže) a celkové svědění nebo vypadávání srsti. Výjimečně byly po použití pozorovány hypersalivace, reversibilní neurologické symptomy (hyperesthesie, deprese, nervové příznaky) nebo zvracení.

Dávkování:

Pro optimální zvládnutí napadení blechami může být režim ošetření založen na místní epidemiologické situaci.
Minimální interval mezi dvěma ošetřeními je 4 týdny.

Aplikace:

Pouze pro zevní použití. Podávejte formou místního podání na kůži 1 pipetu na zvíře.
Pipetu vyjměte z blistru. Držte pipetu kolmo vzhůru. Poklepejte na úzkou část pipety, aby byl obsah v hlavní části pipety. Otočte a zatáhněte za špičku pipety a tím umožněte vytlačení obsahu.
Rozhrňte zvířeti srst tak, aby byla viditelná kůže. Přiložte špičku tuby přímo na kůži a jemně vymáčkněte. Vyprázdněte přibližně polovinu obsahu na dvě místa na zádech kočky. První místo aplikace je na bázi hlavy a druhé místo aplikace je mezi lopatkami.Tubu několikrát zmáčkněte, abyste zajistili podání úplné dávky. Roztok neaplikujte na srst a ani ho nevtírejte do kůže.
Aplikace roztoku podle návodu minimalizuje možnost, že si zvíře roztok olíže. Nedovolte zvířatům, aby se po ošetření navzájem olizovala.
Je třeba zabránit nadměrnému zvlhčení srsti přípravkem, protože chlupy v místě aplikace pak působí slepeným dojmem. Dojde-li k tomu však, tento účinek vymizí do 24-48 hodin po aplikaci. Na srsti mohou být vidět krystaly a během 24-48 hodin po aplikaci se může vyskytnout mírná tvorba šupin.

Upozornění:

Blechy z domácích zvířat často zamořují zvířecí pelíšky, podložky, místa, kde zvířata spí a pravidelně odpočívají, jako jsou koberce a měkký nábytek, které je třeba v případě masivního napadení a na začátku ochranných opatření ošetřit vhodnými insekticidy a pravidelně čistit pomocí vysavače.
Zabraňte častému koupání a šamponování zvířete, protože délka trvání účinnosti přípravku v těchto případech nebyla testována.
Aby se dosáhlo optimálního zvládnutí problémů s blechami v domácnosti, kde je chováno více domácích zvířat, měli by se vhodným insekticidem ošetřit všichni psi a kočky chovaní v domácnosti
U ošetřovaného zvířete zabraňte zasažení očí. V případě náhodného zasažení oka neprodleně oko vypláchněte velkým množstvím vody.
Přípravek neaplikujte na rány zraněnou nebo na poškozenou kůži.
Je důležité přípravek aplikovat na takové místo, ze kterého si jej zvíře nemůže olizováním odstranit a po aplikaci zabránit vzájemnému olizování zvířat.
Přípravek může poškozovat malované, lakované a jiné povrchy v domácnosti.
Fipronil může mít nepříznivý vliv na vodní organismy. Zabraňte kontaminaci vodních nádrží, vodních toků a odpadních vod přípravkem nebo prázdným obalem.

30/6/2017

Kontakty

Rýnovická 53
466 01 Jablonec nad Nisou
Česká republika

Tel./fax:
+420 483 316 954

 Mobil:
+420 606 746 306


e-mail:
vladimir.novak-jbc@volny.cz

Facebook: 

chovatelsképotřebyjablonec

IČ: 63762773

Nabídka

2 + 1 zdarma Puri…

Facebook

^